Retired:  Schotish Shepherd Finnbar (Milton Falls Suprising Vision) 

Finnbar is een tien jaar oude Blue Merle Schotse Collie. Finnbar heeft besloten dat ze geen puppies van zichzelf wilde hebben, maar ze is wél onze roedelleidster. 

Finnbar is a ten year old Blue Merle  Scottish Spheperd. Finnbar decided that she did not want to have puppies of her own. But she is the leading lady of our pack.