Retired:  Schotish Shepherd Finnbar (Milton Falls Suprising Vision) 

Finnbar is een tien jaar oude Blue Merle Schotse Collie. Finnbar heeft besloten dat ze geen puppies van zichzelf wilde hebben, maar ze is wél onze roedelleidster. 

Finnbar is a ten year old Blue Merle  Scottish Spheperd. Finnbar decided that she did not want to have puppies of her own. But she is the leading lady of our pack. 

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd volgens het Nederlands Recht. All rechten voorbehouden.  Kopieren en/of delen van welke inhoud dan ook om het even voor welk doel en op welke plaats dan ook is verboden. zonder vooraafgaande schirftelijke toestemming van TwinkleStars Galaxy.

The content of this website is copyright protected by the Dutch law. All rights reserved. Copying  and/or sharing of the content on this site on any place or with any purpose is prohibited without previous written  consent of TwinkleStars Galaxy.