De Australian Shepherd  herkomst/ The Australlian Shepherd roots

Deze video geeft in het kort weer wat het ras inhoud.   De Aussie heeft buiten een Natural Bobtail (NBT) ook halflange en volledige staarten, en dan met name in Europa en Nederland waar het couperen van oren en staarten verboden is.  De Aussie is erg actief in het algemeen maar kent zeker ook zijn rustige momenten indien voldoende beweging en activiteiten worden ontplooit. Mocht je de Aussie geen of te weinig activiteiten geven dan zal deze zelf op zoek gaan naar een bezigheid, en dat behoeft niet altijd de gewenste te zijn.  Ze zijn zeer aanhankelijk en baas en gezin gericht en terughoudend tegen vreemden, al is bezoek natuurlijk altijd welkom en kunnen ze dan ook zeer enthousiast worden bij het verwelkomen van het bezoek.  het is een super hond die graag alle avonturen met jou en je gezin aangaat. Maar ook een hond die wel de nodige leiding nodig heeft en een baas die actief met hem bezig is en consequent maar wel zachtaardig is want een Aussie kan heel ondeugend zijn maar  is tegelijkertijd zeer gevoelig.  Agililty, Flyball, Herding, Doggydance niets is hem te gek.  Maar ook regelmatige lange wandelingen worden erg gewaardeerd. 

This video gives a short explanation about the ins and outs of the Australian Shepherd. The Aussie has natural Bobtail(NBT) as well as half tails and full tails, especially in Europe and The Netherlands where cutting tails and ears is forbidden by law.  The Aussie is a high spirited dog in general although he can be real calm and quiet at times when he has had enough activities. In case you give your Australian Shepherd to little activities, he will find himself something to do and there is no guarantee that you like what he came up with. They are very affectionate and love their families and can be somewhat reserved to strangers, although visitors are always welcome and they can be very enthusiastic greeting them. It is a awesome dog who likes to enjoy all the adventures he can with you and your family. At the same time he really needs a leader who is active with him and is consistent but gentle because although it can be rascals they are at the same time very sensitive.  Aigility, Flyball, Herding and Doggydance, the Aussie loves it all. But also long walks through woods and at the beach are highly appreciated. 

DNA profiel / DNA typing

Al onze Australian Shepherds zijn door de Raad van Beheer voorzien van een DNA profiel. En ook de puppies krijgen een DNA profiel wanneer deze worden geregistreerd. Een prettig idee dat de puppy die u aanschaft ook daadwerkelijk degene is die u geleverd wordt en waarvan de ouders dus ook bekend zijn.

 

All our Australian Shepherds are DNA-typed thru our dutch registration office "De Raad van Beheer".  And the puppies also get such a DNA profile the moment they get registered. A comforting idea that the puppy you buy is indeed the one that you receive and that the parents are verified thru DNA. 

MDR-1 gen defect / Multi Drug Resistancy

Sedert 20 jaar is het bekend dat collies en aanverwante rassen zoals de Australian Shepherd te maken hebben met een Genetisch defect zoals de medische wereld dat noemt.  Dit houdt in dat er een overgevoeligheid is voor een aantal medicijnen, waaronder de stof Ivermectine  (ontwormingsmiddel). deze is het beruchts voor wat betreft de gevolgen bij toediening.  Bij het in contact komen met deze medicamenten kunnen de volgende verschijnselen ontstaan. Vergiftigingsverschijnselen die voornamelijk het zenuwstelstel aantasten, waarbij toevallen, braken, daling van lichaamstemperatuur, spierkrampen, bewusteloosheid, coma en zelfs overlijden zijn al voorgekomen. De ouderdieren zijn getest op dit defect en zijn bij ons of drager +/- of vrij +/+.  In beide gevallen zijn de dieren volledig gezond..  Daarom wordt er dus uitsluitend gefokt met dragers en vrije honden of met een combinatie van 2 vrij honden om dus te vookomen dat er ziekte dieren gefokt worden.  Het hebben van de overgevoeligheid is dus geen probleem, het dier is dus beslist niet ziek, maar er moet dus alleen wel voorzichtig worden omgesprongen met het toedienen van medicatie.  Het is verstandig om een Australian Shepherd dus gewoon altijd te behandelen als zijnde overgevoelig om problemen te voorkomen. Na meer dan 25 jaar collies te hebben en nu dan sedert 2014 ook Australian Shepherd ben ik van mening dat het eigenlijk meer een voordeel dan een nadeel is. Dit omdat er op deze manier veel bewuster wordt omgegaan met het gebruik en toedienen van medicatie, wat een positief effect heeft op zowel de hond als zijn leefomgeving. Hier vind u een lijst van potentiele probleem medicatie samengesteld door de Washington State University.  Licht altijd uw dierenarts in dat u een hond heeft die mogelijk een MDR-1 gen defect.

 

The last 2 decades it is well known that collies and collie like breeds like the Australian Shepherd have a genetic defect as the medical world calls it.   The MDR1 gen defect means that there is a great sensitivity for a number of medicines like Ivermectine (deworming). This is the most known medicine that causes problems when given to a dog with this deficiency. When the dog get's in contact with these medicine's the following can occur. Poisoning symptoms whom especially hit the nerve system, muscle spasms, unconsciousness, seizures, dropping of body temperature, vomiting, coma and even death can occur . Our  parental dogs are tested on this defect  and are free +/+ or carrier +/- . In both circumstances the animals are perfectly healthy. That is why we only breed with carriers and free dogs or 2 free dogs to prevent breeding sickness.  Even if a dog is carrier of this deficiency it is not a problem, the dog isn't sick, but it is wise to treat each Australian Shepherd as being sensitive for medical drugs of the kind that are known to be a trigger.  After having more than 25 years Scottish Shepherds in my household I do not see this as a problem but even more as an advantage because you will be extra careful with administering  chemical substances as most medical drugs are. Which is better for the dog and his environment.  A list of potential problem medication you can find here which is composed by the Washington State University.  Always inform your vet that you dog might have a MDR-1 defect. 

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd volgens het Nederlands Recht. All rechten voorbehouden.  Kopieren en/of delen van welke inhoud dan ook om het even voor welk doel en op welke plaats dan ook is verboden. zonder vooraafgaande schirftelijke toestemming van TwinkleStars Galaxy.

The content of this website is copyright protected by the Dutch law. All rights reserved. Copying  and/or sharing of the content on this site on any place or with any purpose is prohibited without previous written  consent of TwinkleStars Galaxy.